پرش به محتوا
خانه » اقتصاد ایران منجی میخواهد؟

اقتصاد ایران منجی میخواهد؟

  • از

شمار موزههای ایران کم است و سرآغاز مواردی که وجود دارند نیز از دوران اخیر است. نخستین جاندار نیز در دوران دولت احمدینژاد به فضا فرستاده شد تا ایران در کنار شش کشوری قرار گیرد که موفق به انجام چنین کاری شدهاند. بیشترین اراضی زراعی این کشور، به ترتیب، در استانهای خوزستان، خراسان رضوی، فارس، کرمان و اصفهان قرار گرفتهاند و ۶ درصد از زمینهای زراعی ایران، زیر کشت محصولات سالانه و بقیه تحت آیش هستند. برخی مهاجرتهای باستانی به این کشور نیز، به دلیل یافتن زمینهای بهتر برای کشاورزی بودهاست. بر این اساس هرچه محیط کسبوکار مساعدتر شود، بهرهبرداری از فرصتهای کارآفرینی بیشتر و سرمایهگذاری نیز بیشتر خواهد شد و برعکس آن نیز، هرچه فضای کسبوکار نامساعدتر شود، امنیت سرمایهگذاری کاهش یابد، فضای کارآفرینی و سرمایهگذاری نیز روند قهقرایی را طی خواهد کرد. با این حال، شماری از زبانها و گویشهای دیگر نیز، از سه خانوادهٔ زبانی هندواروپایی، ترکی و آفروآسیایی در این کشور مورد استفاده قرار میگیرند. از میان دامهای این کشور، گوسفندان شمار بسیاری دارند و نسبت به بقیه، بیشترند و به دنبال آنان بز، گاو، شتر، اسب، گاومیش و قاطر قرار دارند. آمار سال ۲۰۲۰ نیز اعلام میکند که میزان زاد ولد ۱۶٫۳ در هر ۱۰۰۰ تن و میزان مرگومیر ۵٫۳ در هر ۱۰۰۰ تن بودهاست؛ بر اساس همین آمار، نسبت جنسی نیز ۱۰۲٫۸ مرد به ازای هر ۱۰۰ زن بود. Post was created by GSA Content Generator Demoversion!

در مواجه با هر اقتصادی احتمالا مهم ترین شاخصی که بایستی مورد بررسی قرار گیرد ،شاخص رشد اقتصادی است .اهمیت رشد اقتصادی از آنجایی که ایران در زمره ی کشور های در حال توسعه قرار دارد برای کشورمان دو چندان است .در طول چند دهه گذشته اقصاد ایران از منظر رشد اقتصادی ثبات چشمگیری را تجربه نکرده است ،به بیان دیگر در سالیان گذشته همواره در اقتصاد کشور در نوسان بین رشد مثبت و منفی بوده است . در سال ۱۳۵۷، کار ایجاد دو رآکتور ۱۲۰۰ مگاواتی در نزدیکی بوشهر تقریباً به پایان رسید و قرار بود به زودی عملیات اجرایی آن آغاز شود که دولت انقلابی، این برنامه را لغو کرد. در دوران شاهنشاهی پهلوی، دو نوع معماری در ایران، توسعه داده شد؛ نخستین نوع، تقلیدی از سبک معماری غربی بود که ارتباط کمی با اقلیم این کشور داشت و دومین نوع، تلاشی در جهت احیای معماری بومی ایرانی بود. This post was written by GSA Content Generator DEMO.

به شکل کلی، فرهنگ اسلامی در ایران، مکاتب بومی قدرتمندی از هنرهای تجسمی را توسعه نداد. ایران همچنین به خاطر فرشهای دستباف خود در سراسر جهان شناخته شدهاست. در سال ۲۰۱۸ میلادی، ایران در زمینهٔ سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی، در جایگاه چهاردهم جهان جای داشت؛ همچنین شرکتهای دانشبنیان ایرانی در این زمینه، محصولات خود را به کشورهایی در آسیا و خاورمیانه صادر میکنند. محصولات نانویی ایران نیز در این دوران، به ۴۷ کشور صادر میشد. در سال ۱۳۵۰، راهآهن ایران از طریق ترکیه، به راهآهن اروپا متصل شد؛ این پیوند مهم، بازرگانی و گردشگری را به طرز چشمگیری تقویت میکند و نیاز به راه آبی و هوایی را در مسیر از بین میبرد. بنابر گفتهٔ کارشناسان فائو، ایران توانایی تولید و تأمین کل نیاز داخلی و کشورهای پیرامون خود به محصولات کشاورزی را دارد و میتواند نیاز کشورهای هممرز با خلیج فارس را نیز برآورده کند. براساس آمارها از کل بودجه عمومی کشور در سال ۱۳۹۹ چیزی در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان (با درنظر گرفتن منابع همسانسازی حقوقها) آن مربوط به کمکهای دولت به صندوقهای بازنشستگی بوده است. در برنامههای هستهای ایران، افزایش شمار مراکز هستهای و سانتریفیوژها به شکلی قابل توجه، ادامه پیدا کرد.

خبرگزاری ایلنا. بایگانیشده از اصلی در ۲۰۲۰-۰۵-۰۹.

این گروههای قومی، غالباً با فرهنگهای همسایه در خارج از ایران، ارتباط نزدیکی دارند. ۳. احتمال افزایش قاچاق برخی کالاهای اساسی و لوازم بهداشتی با توجه به سیاست برخی از کشورهای همسایه در افزایش ذخیرهسازی از طرفی و سیاستهای ارزی از طرف دیگر. بر اساس آمارهای وب آو ساینس، ایران تا پایان دسامبر سال ۲۰۱۷ میلادی، با انتشار ۸ هزار و ۷۹۱ مقاله توانستهاست که رتبهٔ چهارم جهانی را در فناوری نانو داشته باشد. تا اوایل دههٔ ۱۹۶۰ میلادی، ایران توجه اندکی به گردشگری کرده بود. تا اوایل دههٔ ۱۳۳۰ میلادی، صنعت ساختوساز ایران به شرکتهای داخلی محدود میشد. صنعت ساختوساز ایران تا اواسط دههٔ ۱۳۶۰، تا حدودی احیا شده بود، اما کمبود مسکن به ویژه در مناطق شهری، به عنوان یک مشکل جدی باقی ماند. از سال ۱۳۹۲، ساخت بازیهای موبایل در ایران، گسترش پیدا کرد. نخستین سینمای همگانی ایران، توسط میرزا ابراهیمخان عکاسباشی که نخستین فیلمساز ایرانی است، در سال ۱۲۸۳ گشایش یافت اما نخستین سالن رسمی سینمایی در این کشور، در سال ۱۳۰۵ به نام سینما ایران در تهران ساخته شد. صدای آمریکا. بایگانیشده از اصلی در ۲۰۲۰-۰۵-۲۰. خبرگزاری ایلنا. بایگانیشده از اصلی در ۲۰۲۰-۰۵-۰۹. پژوهشگاه رویان یکی از معتبرترین مراکز خدمات تخصصی و فوق تخصصی در خاورمیانه است و در سال ۱۳۸۵ توانست تولد نخستین گوسفند شبیهسازی شده در ایران را رقم بزند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *