پرش به محتوا
خانه » یارانه سوخت تغییر میکند؟

یارانه سوخت تغییر میکند؟

  • از

اما چرا چنین بلایی بر سر اقتصاد ایران آمد؟ تحریم اقتصادی برای پژوهشگران و دستاندرکاران امور اقتصادی کشور شناخته شده است، زیرا از همان آغاز پیروزی انقلاب اسلامی ایران بهعنوان مانعی در مسیر پیشرفت کشور قرار داده شده است اما تحریمهای دو سال گذشته علیه اقتصاد ایران دارای ابعاد به مراتب گستردهتری است که شناخت آثار و مقابله با آن نیازمند چگونگی اثرگذاری آن بر بخشهای اقتصاد کلان است. چرخه­هایرکودورونقدرکشورهایمختلفباچرخهتجاریآمریکامرتبط می­باشند، لذا شناسایی رکودهای شدید آمریکا و علل آن می­تواند باعث پیش­بینی یک رکود جهانی همزمان گردد و موجبات اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش آثار منفی آن را فراهم ­کند. برای این منظور یک مدل اقتصادسنجی کلان متوسط برای ایران طراحی شده است که در نهایت تأثیر شاخص های اقتصاد اسلامی را بر تعدادی از متغیرهای کلان اقتصادی اندازه گیری کند. با کنترل نقدینگی، تورم نیز مهار می شود که در نهایت در کنار دیگر عوامل اقتصادی، می توانیم شاهد افزایش تقویت پول ملی کشور نیز باشیم. به هر حال این تورم است که قدرت خرید مردم را از بین می برد و به نوعی ارزش پول ملی را تضعیف می کند. This content was created with GSA Content Generator DEMO!

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان درباره دلایل موفق نبودن بخش تعاون در اقتصاد کشور به ایسنا، گفت: مطابق قانون اساسی سه بخش عمده دولت، بخش خصوصی و تعاون باید در اقتصاد کشور نقش اصلی را ایفا کنند، اما به دلیل اینکه مفهوم و ساختار بخش تعاون را از ابتدا به درستی درک نکرده ایم این بخش سهم اندکی در اقتصاد کشور دارد. پاسخ این که چرا دولتهای پیشین نتوانستند مخالفان را راضی به انجام این طرح کنند، باید در بافت اقتصاد سیاسی جستجو شود. کاربران باید تمام مراحل را طی نمایید و در پایان صفحه تایید ارسال مقاله مشاهده می شود. کشته شدن قاسم سلیمانی، حمله موشکی ایران به نیروهای آمریکایی در عراق و ادامه یافتن بحران خلیج فارس، ایران را در آغاز دههٔ ۲۰۲۰ میلادی، با تنشهای جدیدی روبرو ساخت. ایران در مختصات جغرافیایی ۳۲ درجه شمالی و ۵۳ درجه شرقی قرار دارد و از شمال به آذربایجان، ارمنستان، ترکمنستان و دریای خزر، از شرق به پاکستان و افغانستان، از جنوب به خلیج فارس و دریای عمان و از غرب به ترکیه و عراق محدود میشود. با مطرح شدن ایده اقتصاد مقاومتی در سالهای اخیر لازم است تحلیل اقتصاد ایران برخاسته از این زاویه و با استفاده از رویکرد ترکیبی تاریخی ـ بخشی ـ نهادی صورت گرفته و کتابی درسی تألیف شود.

بدین ترتیب مبنا قرار دادن هیچ کتابی برای تدوین یک کتاب اقتصاد ایران اسلامی مناسب نیست. امروز توجه به اقتصاد اسلامی، به عنوان یک رویکرد و قرائت خاص در علم اقتصاد، فزونی یافته و اقتصاد دانان اسلامی با تأکید بر این رویکرد به نظریه پردازی در حیطه مسائل اقتصادی می پردازند. نتایج تحلیل 14 کتاب اقتصاد ایران نشان داد: (1) عمده کتابها با رویکرد بخشی ـ توصیفی نوشته شدهاند؛ (2) کتب تحلیلی اندک بوده و لحنی تلخ و ناامید کننده دارند؛ (3) امتیاز کلی کتب کمتر از نصف است که نشان دهنده وضعیت نامطلوب آنها است؛ (4) اشتغال و رشد اقتصادی بیشتر از سایر اهداف مورد توجه بوده و حفظ محیط زیست و استقلال اقتصادی کمتر از همه مورد توجه هستند؛ (5) تنها یک کتاب دارای نظریه متمایز است که آن هم وجه سلبی داشته و مربوط به شرایط قبل از انقلاب یعنی استبداد نفتی شاه است؛ (6) تمام کتابها فاقد یک الگوی مفهومی در خصوص اقتصاد ایران هستند؛ به طوری که این الگو نشان دهد اولاً چرخه موجود فعالیت اقتصادی در ایران چگونه است و ثانیاً زمینهها و بسترهای خروج از این چرخه و ورود به یک چرخه متعالی اقتصادی چیست. پس از نادرشاه، ایران دچار هرج و مرج شد و در همین حال، کریمخان زند با علیمردانخان متحد شد، در ۱۷۵۰ م اصفهان را فتح و این دو، زمام امور را در دست گرفتند؛ در نهایت، کریمخان توانست علیمردانخان را نیز از میدان بدر کند.

و تابستان93 دارای رتبه علمی است.

4 وارد نشدهاست. (صفحهٔ راهنما را مطالعه کنید.). در دههٔ ۱۳۳۰، موسیقی پاپ وارد ایران شد و نخستین گروههای پاپ و راک ایرانی، شکل گرفتند. پس از برآورد معادلات مربوط با استفاده از روش خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده برای دوره زمانی 1363 1393 اعتبار مدل کلان تصریح شده، سنجیده شد. ج. بر اساس آیین نامه ابلاغی کمیسیون نشریات، مورخ اردیبهشت ۱۳۹۸(ماده ۶) سیاست های زیر در دوفصلنامه اعمال می شود. نشریه در نظر دارد بر اساس ماده 2 بند 6 آیین نامه نشریات علمی وزارت علوم ،تحقیقات و فن آوری شماره عتف-آ-3104 مورخ 98/02/02 از شماره بهار و تابستان 1398 مقالات پژوهشی، ترویجی، مروری و دیگر موارد منتشر نماید. براساس مجوز کمیسون نشریات وزارت علوم به شماره 3/18/138228 به تاریخ93/06/10 نشریه بررسی مسائل اقتصاد ایران بهار و تابستان93 دارای رتبه علمی است. 3.در دوفصلنامه علمی بررسی مسائل اقتصاد ایران، پس از پذیرش مقاله، نوع مقالات (پژوهشی، ترویجی، مروری و دیگر موارد) بر اساس آیین نامه کمیسیون مجلات وزارت علوم، ماده۲، بند۶ در صفحه اول هر مقاله درج می شود. الف. دوفصلنامه بررسی مسائل اقتصاد ایران بر اساس نظام ارزشیابی کمیسیون نشریات وزارت علوم، در سال ۱۳۹۹ حائز رتبه “ب” علمی است. گمرک اعلام کردهاست که تجارت خارجی ایران با مجموعه کشورهای عضو اکو در ۸ ماه اول سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۲٬۸۱۷٬۳۱۳٬۴۵۱ دلار و معادل ۳ میلیون و ۴۸۱ هزار و ۳۰۴ تن کالا بودهاست.