پرش به محتوا
خانه » نگاهی به راههای نجات اقتصاد ایران

نگاهی به راههای نجات اقتصاد ایران

  • از

اگر ایران نتواند به این وامها دست یابد، کشور با افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول رایج بیشتر در آینده روبه رو خواهد شد. ما در این قدم اول توانستیم تورم را مهار کنیم. این خواستها با هم فاصله دارد، تمام مذاکرات معنایش این است که یک پلی وصل شود، بین خواست طرف و خواست ما. اگر مواجهه ما با درآمدهای نفتی (بهتر است بگوییم سرمایههای نفتی) همچون حالت دوم مواجهه فرد بالا با ارث معقول صورت میگرفت، آنگاه نوسان و کاهش این به اصطلاح درآمدها، تأثیری در امور روزمره اقتصاد کشور و مردم نمیگذاشت و معیشت روزمره مردم به این منابع گره نمیخورد. مدیر اندیشکده کسبوکار شریف در ادامه، فقرزدایی غیرتورمی را یکی دیگر از اولویتهای دولت آینده برشمرد و گفت: فقرزدایی اگر قرار باشد از محل افزایش پایه پولی و استقراض صورت گیرد، به ضد آن تبدیل خواهد شد و به طور قطع کشور را در مسیر ابرتورمی و ونزوئلایی شدن قرار خواهد داد. پرداخت یارانه دستمزد، یکی از سیاستهای دولت برای حمایت از اشتغال است؛ با وجود اینکه این سیاست اهداف مثبتی را دنبال میکند، اما به دلیل اینکه اقتصاد ایران از پیششرطهای لازم آن محروم است، در نهایت به ضد خود بدل خواهد شد.

این مسئله در کنار اینکه اساساً بکارگیری منابع ارزی نفت برای مصارف ریالی دولت از هیچ منطق اقتصادی پیروی نمی کند، کسری بودجه ساختاری دولت در اقتصاد ایران را رقم زده است. مسئله اینجاست که با وجود این ثروت عظیم خدادادی، چرا با گذشت چندین دهه، نه تنها اقتصاد ایران در مسیر شکوفایی و ثبات قرار نگرفته، بلکه گذر زمان، نابسامانیهای بیشتری را در اقتصاد کشور عیان نموده است؟ نکته مهم و لازم به توجه آن است که اکنون با گذشت ۵ دهه از این روند موجود، عمده پایه پولی (پول بانک مرکزی) از محل همین داراییهای ارزی دولت نزد بانک مرکزی ایجاد شده و مهمترین منشأ ایجاد نقدینگی در اقتصاد در طول این مدت بوده است. در دههٔ ۱۳۹۰، با گذشت هر سال، سفرهای خارجی ایرانیان بیشتر شد. جمهوری اسلامی در 7 سال گذشته با ارسال نفت رایگان از بشار اسد حمایت مالی کرده است. سرچشمهٔ رسوم اسلامی در ایران به ورود اسلام به این کشور میرسد و با فروپاشی سلسلهٔ ساسانی و آتشکدهها، دوران فرهنگ متمایز پیشین به گونهای پایان یافت و بقایای آخرین نمایندهٔ تمدن خاورمیانهٔ باستان، برچیده شد.

به نظر میرسد که بهترین راه حل ممکن برای سبک کردن چالشهای اقتصادی ایران در هنگامه این همهگیری گرفتن وام از سازمانهای بینالمللی مانند صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی است. تمرکز بانک مرکزی بر روی مدیریت نرخ ارز و نظام ارزی در طول این مدت، باعث شده که این نهاد پولی مهم از جایگاه و وظیفه اصلی خود که مدیریت نظام پولی و تورم بوده، بالکل خارج شده و استقلال و مهارت کافی را برای تنظیم گری و مدیریت نظام پولی در طول این مدت به دست نیاورد. اتحادیه تولیدکنندگان کاشی و سرامیک پاکستان به دفتر درآمدهای فدرال اعلام کردهاست که بر اساس اسناد گمرکیشان، هر ماه حجم قابل توجهی کاشی و سرامیک ایرانی وارد پاکستان میشود، و حجم بسیار بیشتری از سرامیکهای ایرانی نیز به صورت قاچاق و بدون مجوز وارد پاکستان میگردد، این اتحادیه به دفتر درآمدهای فدرال پاکستان اعلام کردهاست که، واردکنندگان در ماه مارس ۲۰۱۴، بیش از ۳٫۲ میلیون متر مربع کاشی و سرامیک از ایران وارد کردند، که بیشترین میزان واردات کاشی و سرامیک به پاکستان از یک کشور بودهاست. حجم بالای منابع ارزی در اختیار بانک مرکزی (دولت ها) از یک طرف و نگاه سطحی دولتمردان نسبت به نحوه مدیریت نرخ ارز در کشور، منجر به این شد که همواره با هدف کنترل و تثبیت (بخوانید سرکوب) نرخ ارز، اقدام به تزریق و فروش بخشی از منابع ارزی دولت در نزد بانک مرکزی با نرخ های پایین تر از نرخ واقعی ارز نمایند. This article has been done by GSA Content Generator DEMO.

دولتها برای این منظور سراغ سادهترین و بدترین راه ممکن میرفته اند و آن الزام بانک مرکزی به تسعیر و خلق ریال در قبال دریافت ارزهای نفتی دولت بود. از سوی دیگر دولت به لحاظ منابع در تنگنا قرار دارد و کسری بودجه دولت یکی از معضلات مهم اقتصاد ایران برای سال ۱۳۹۹ است. با وجود نقدهایی که میشود، بودجه ۱۴۰۰ تلاش کرده مبتنی بر واقعیتهای امروز کشور سامان یابد و در درون آن نگاهی به آینده نزدیک و رو به بهبود اقتصادی هم وجود داشته باشد. ۶- اصلاح شیوههای مالیات ستانی ازجمله ازطریق حذف برخی معافیتهای مالیاتی غیرضرور، طراحی و استقرار پایههای مالیاتی همچون مالیات بر مجموع درآمد (PIT) و مالیات بر عایدی سرمایه و شناسایی فرارهای مالیاتی از دیگر موضوعاتی است که میتواند در کوتاهمدت و میانمدت منابع پایداری را برای دولت در بودجه فراهم سازد. بر اساس دادههای نهادهای معتبر خارجی و داخلی، ایران از لحاظ مجموع ذخایر نفت و گاز در جهان اول است. بسیاری از اقتصاددانان بر این گماناند که در پس اندیشه تمدن بزرگ نوعی استراتژی اقتصادی نهفته بود، که به نظریه «فشار بزرگ» شهرت دارد. م، اسکندر مقدونی این امپراتوری را پایان داد و ایران به بخشی از ممالک هلنیستی تبدیل شد. این خروج سرمایه از کشور را باید هدررفت سرمایه تعبیر نمود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *