پرش به محتوا
خانه » مجازات شرکت های مختلف

مجازات شرکت های مختلف

  • از

اگرچه تصور مجازات یک شرکت در ذهن بسیار سخت است اما قوانین شرایطی را پیش‌بینی کرده‌اند که اگر در لوای یک موسسه جرمی محقق شد، دستگاه قضایی بتواند به آن رسیدگی و به صدور حکم بپردازد. در آگهی‌ ای که چاپ می ‌کنید اطلاعاتی در مورد نام شرکت، نوع فعالیت و اطلاعاتی از این دست را مطرح می‌کنید. حدود ۱۴ روز کاری بعد از مراجعه شما به دفتر روزنامه رسمی آگهی ثبت شرکت در آن درج می‌ شود. بعد از تحویل روزنامه ها و کلیه مدارک از اداره ثبت شرکت ها باید دفاتر پلمپ روزنامه و کل را از اداره ثبت شرکت هاف درخواست و اخذ نمائید.

آنچه قابل ایراد است، آن‌که قانون مجازات اسلامی در مواد مربوطه در این زمینه ابهامات و اجمالاتی دارد که عمل به آن را سخت می‌کند. بر اساس ماده یک قانون تجارت، تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد؛ لیکن این نکته را نباید فراموش کرد که تاجر لزوما شخص حقیقی نیست و اشخاص حقوقی نیز ممکن است تاجر یا غیر تاجر باشند. تبصره- در شركتهاي سهامي عام، مختلط سهامي عام و تعاوني سهامي عام مد يران تصفيه بايد نسخه اي از صورتجلسه انحلال شركت را ظرف مهلت مقرر براي اعلام تصم يم به مرجع ثبت شركتها به سازمان بورس و اوراق بهادار نيز ارسال كنند. تبصره – در شركتهاي سهامي عام، مختلط سهامي عام و تعاوني سهامي عام هرگاه مجمع عمومي از انتخاب بازرس يا بازرسان خودداري كند سازمان بورس و اوراق بهادار به تقاضاي هر ذي نفع به تعداد مقرر در اساسنامه شركت بازرس يا بازرسان را با تعيين حق الزحمه انتخاب مي كند. شخصیت حقوقی نیز حالت تشخیص شخص حقوقی است، از این حیث که موضوع حق و تکلیف قرار دارد.

همچنین لازم است تا در دادگاه محل اقامت ورشکسته اقامه دعوا صورت بگیرد که به آن صلاحیت محلی یا مکانی گفته می شود. زمانی که اشخاص مشمول احکام ورشکستگی خواهند شد که دچار حالت ورشکستگی شوند. طبق قانون برای انجام مراحل و اقدامات پس از ورشکستگی نیازمند مشاوره ها و راهنمایی های وکیل ورشکستگی است. علاوه بر آن از دیگر وظایف وکیل ورشکستگی انجام امور تصفیه خواهد بود که در خلال متن به مراحل و اقدامات پس از ابلاغ حکم ورشکستگی توسط دادگاه خواهیم پرداخت. فی الحال؛ وکیل ورشکستگی وکیل با تجربه و با سابقه در زمینه انجام امور ورشکستگی و انجام امور حقوقی مربوط به آن است.

اشخاص حقیقی و حقوقی در قانون تجارت

در صورت عدم حضور مدير عامل يا پس از استماع توضيحات وي، هيأت مديره درباره عزل نامبرده با رعايت قوانين، مقررات و اساسنامه شركت تصميم مقتضي اتخاذ مي كند. ماده 241 – مدير عامل در مقابل اشخاص ثالث نماينده شركت محسوب مي شود و انجام كليه امور شركت و اقامه دعوي و دفاع از دعاوي اقامه شده عليه شركت را بر عهده دارد. درج امضاء او تحت اسناد تعهدآور شركت، موجب تعهد شركت مي گردد و تحد ي د اختيارات او به موجب اساسنامه، تصميمات مجمع عمومي و يا مديران ثبت تغییرات تنها در روابط ب ين مديرعامل و شركت، معتبر و در مقابل اشخاص ثالث ناآگاه به حدود اختي ارات مد يرعامل بي اثر است. قائم مقام مد يرعامل در حدود موضوع اخ تي ارات تفو يض شده ، اختي ارات مديرعامل را دارد. در صورت محكوميت مدير يا مديران، مديرعامل، بازرس يا بازرسان و يا اشخاص ثالث به جبران خسارات و پرداخت هزينه دادرسي، حكم به نفع شركت اجراء و هز ينه اي كه از طرف اقامه كننده دعوي پرداخت شده است، از محل محكو م به به وي مسترد م ي شو د.

دلایل ورشکستگی

با این توصیف زمان ابلاغ قرار گرفتن ابلاغ در حساب کاربری مخاطب و زمانی است که پیامکی ارسال می‌شود که همزمان این کار انجام می شود.ن باید گفت که مرکز اصلی شرکت،‌‌ همان اقامتگاه شخص حقوقی است. اقامتگاه به مکان معینی گفته می‌شود که فعالیت‌ها و امور شخص، اعم از سکونت و اداره امور وی در آن مکان متمرکز شده و به نوعی عنصر شناسایی شخص حقیقی و حقوقی است. دو اصطلاح “شخص حقیقی” و “شخص حقوقی” از اصطلاحات حقوق اداری هستند. در اصطلاح حقوقی، شخص دارای حق و تکلیف است که در یک تقسیم بندی در دو گروه “حقیقی” و “حقوقی” قرار می گیرد.

  • در صفحه ورود لازم است که شخص کد ملی و رمز عبور خود را وارد کرده و وارد سامانه شود.
  • ثبت و آگهي آن الزامي است پس از ثبت در پايگاه الكترونيك خود قراردهند.
  • به طور اصولی حدود، دیات و قصاص در خصوص اشخاص حقوقی قابل تصور نیست زیرا این مجازات‌ها شخصی است و هرکس مرتکب آن شود باید پاسخگوی رفتار خود باشد و به صرف وقوع جرم مستوجب حد، قصاص یا دیه از سوی یک از مسئولان یا منسوبان شرکت، نمی‌توان شرکت را به واسطه آن جرم مجازات کرد.
  • برخی از این اشخاص حقوق خصوصی با قصد انتفاع فعالیت دارند و بعضی دیگر قصد انتفاع ندارند.

در انتها به شما پیشنهاد میکنیم مقاله اتحادیه را مطالعه کنید تا با وظایف اتحادیه های صنفی آشنا شوید. برای اینکه بهتر متوجه شود که تفاوت اشخاص حقیقی و حقوقی چیست در جدول زیر به مقایسه این دو شخصیت حقیقی و حقوقی بر اساس معیارهای مختلف پرداخته ایم. در این مقاله در مورد انواع اشخاص حقیقی و حقوقی به طور مفصل صحبت خواهیم کرد، همچنین ویژگی شخص حقیقی و حقوقی ، تفاوت شخصیت حقیقی و حقوقی ، سامانه اشخاص حقیقی و حقوقی و … را بررسی می کنیم. شاید بارها با واژه های اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی برخورد کرده اید اما تفاوت این دو را نمی دانید. شخص حقیقی و حقوقی از نظر نوع حقوق، تکالیف و بسیاری از پارامترهای دیگر با هم متفاوتند. انواع اشخاص حقوقی و وظایف آن ها در قانون تجارت به 8 نوع تقسیم شده اند که برخی از وظایف شرکت ها در قانون به صورت کلی عنوان شده است و برخی از وظظایف در شرکت های تجاری به صورت اختصاصی عنوان کرده است.

ورشکستگی

مهلت تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه‌های بدوی برای کسانی که در ایران مقیم هستند (اقامتگاه آنان ایران است) 20 روز و برای اشخاصی که مقیم خارج از ایران هستند، دو ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است. مضافاً اینکه اقامتگاهی که طرفین معامله در اسناد عادی برای خود ذکر می‎کنند از نظر دعاوی راجعه به آن معامله همان محلی است که انتخاب کرده اند، که اصطلاحاً به آن اقامتگاه قراردادی نیز گفته می‌شود. 1- بر طبق ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی، “اقامتگاه زن شوهردار‌‌ همان اقامتگاه شوهر است. معذلک زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود یا با اجازه محکمه مسکن علیحده (جداگانه) اختیار کرده است، می‌تواند اقامتگاه شخصی علیحده نیز داشته باشد.” اصل در اقامتگاه زن، تبعیت از شوهر است. البته این شخصیت میتواند در قالب تعاریف دیگری غیر از شرکت هم قرار بگیرد. حقیقی بودن یک شخص ربطی به کوچک با بزرگ بودن آن‌ها ندارد بلکه در هر سنی از حقوق و تکالیف خاصی در برابر جامعه و دیگر انسان‌ها برخوراد است که باید به‌صورت مستقیم یا غیر مستقیم انجام دهد.

شخص حقوقی به ماهیت وجودی اعتباری اطلاق می‌شود که انسان نیست اما مستقلاً طرف حق یا تعهد واقع شود. ممکن است این ابهام پیش آید که آیا شخص حقیقی ثبت برند که هم انسان است و هم زنده، نمی‌تواند دارای شخصیت حقوقی باشد؟! چنین است که این فرد، دارای شخصیت حقوقی است نه این که شخص حقوقی باشد.

شرکتهای دولتی:

در این بخش چند مورد از تفاوت‌های اشخاص حقیقی و حقوقی را ذکر خواهیم کرد تا تفاوت و کاربرد آن‎ها برای شما قابل درک‌تر باشد. 6 – مدارك هويت مدير يا مديران و بازرس يا بازرسان شركت كه تصديق شده باشد. ماده 551 – شركت تعاوني سهامي خاص با هر ميزان سرمايه قابل ثبت است. ماده 490 – سهم الشركه، قابل واگذاري به غير نيست مگر اينكه مجمع عمومي عادي شركت موافقت كند.

پس از اینکه از طرف سازمان مربوطه در رابطه با پرونده شما جوابیه دریافت گردد، نخستین ثبت اقدام به بررسی مجدد پرونده و تنظیم مدارک برای روزنامه رسمی نموده و بلافاصله پس از تکمیل مدارک، آنها را برای دریافت آگهی و روزنامه رسمی ارسال می نماید. در آخر لازم به ذکر است که استعلام، ارزیابی و بررسی اطلاعات شما و تخمین هزینه ثبت شرکت در تهران ثبتی شرکت تان کاملا رایگان انجام خواهد شد و هیچ هزینه های در این مورد از شما دریافت نخواهد شد. برای اینکه لیست شرکت هایی که برای ثبت نیاز به دریافت مجوز دارد بسیار طولانی می باشد برای اینکه متوجه شوید آیا فعالیت مد نظر شما قبل از ثبت نیاز به دریافت مجوز از مراجع ذیصلاح را دارد یا خیر به این صفحه مراجعه نمایید.

طرح دعوای ورشکستگی از دو جهت حائز اهمیت است و اقدام به موقع آن باعث حفظ حقوق طلبکاران و مانع از سوء استفاده از ورشکستگی و مانع از گسترده شدن ورشکستگی می شود. تعقیب جزائی تاجر ورشکسته به تقصیر به تقاضای هر یک از افراد طلبکار یا دادستان و یا به تقاضای مدیر تصفیه پس از تصویب اکثریت بستانکاران صورت می گیرد. چنانچه تعقیب جزائی تاجر ورشکسته از طرف دادستان صورت بگیرد هزینه دادرسی بر عهده طلبکاران نخواهد بود.